Kursbild Kompetensinventering Lön Villkorsavtalet
Kompetensinventering Lön

Kompetensinventering Lön Villkorsavtalet ger en indikation på kunskapsnivån inom tio kompetensområden med kopplingar till Villkorsavtalet.

Kompetensinventeringen kan användas som underlag för att planera fortbildningsinsatser inom löneområdet för en enskild person eller hel arbetsgrupp. Kartläggningen kan också användas som urvalsinstrument vid rekrytering av lönekompetens.

Kursbild Kompetensinventering Lön Tjänstemannaavtal
Kompetensinventering Lön

Kompetensinventering Lön Tjänstemannaavtal ger en indikation på kunskapsnivån inom tio kompetensområden med kopplingar till ett typiskt Tjänstemannaavtal.Kompetensinventeringen kan användas som underlag för att planera fortbildningsinsatser inom löneområdet för en enskild person eller hel arbetsgrupp. Kartläggningen kan också användas som urvalsinstrument vid rekrytering av lönekompetens.