startsidebild Iterum kompetens

VÄLKOMMEN TILL ITERUM KOMPETENS
Den naturliga mötesplatsen för kompetensutveckling

Här loggar du in på dina bokade kurser, program eller andra aktiviteter. På iterum.se finns det utförlig information om vårt utbildningsutbud under affärsbenet Iterum Kompetens. Om du får problem med din inloggning är du välkommen att kontakta Maud Falk på maud.falk@iterum.se.