Personalskatter - utland
Mikael Hasselborg

Personalskatter - utland

Kursens mål 

Kursens mål är att ge ingående kunskaper i arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande personalskatter i utlandsfrågor.

 

Skatter och avgifter
Mikael Hasselborg

Skatter och avgifter

Kursmål

Kursens mål är att ge ingående kunskaper kring arbetsgivarens ansvar, skyldigheter samt hanteringen av preliminära skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Dessutom ge en förståelse för helheten utifrån både ett löneperspektiv och ett ekonomiskt, rättsligt perspektiv.

Personalförmåner

Personalförmåner

Kursens mål

Kursens mål är att ge en fördjupning i det komplexa regelverk som reglerar förmånsrätten och specifika personalförmåner samt hur de ekonomiska konsekvenserna blir för företag respektive anställda

Semesterledigheter i lag och kollektivavtal
Mikael Hasselborg

Semesterledigheter i lag och kollektivavtal

Kursmål  

Kursens mål är att ge ingående kunskaper om semesterledighet både avseende lagstiftning och kollektivavtal samt den ekonomiska påverkan på företagets resultat och skuld

Sjuk- och föräldraledighet samt övriga ledigheter

Sjuk- och föräldraledighet samt övriga ledigheter

Kursmål 

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om hur sjukledigheter, föräldraledigheter och övriga ledigheter ska hanteras löneberedningsmässigt och utifrån ett ekonomiskt och rättsligt perspektiv. Kursen behandlar både lagstiftning och kollektivavtal.

Sjuk- och föräldraledighet samt övriga ledigheter enligt lag och villkorsavtal
Mikael HasselborgAnna Stenhede

Sjuk- och föräldraledighet samt övriga ledigheter enligt lag och villkorsavtal

Kursmål  


Auktualitetspoäng

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om hur sjukledigheter, föräldraledigheter och övriga ledigheter ska hanteras löneberedningsmässigt och utifrån ett ekonomiskt och rättsligt perspektiv. Kursen behandlar både lagstiftning och de regelverk som gäller enligt Villkorsavtalet inom staten. 

 

Trygghetsförsäkringar enligt lag och avtal

Trygghetsförsäkringar enligt lag och avtal

Kursmål 

Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap kring innehåll, struktur och handläggning av trygghetssystem som anställda omfattas av enligt lag och avtal

Lönesättning och lönerevision

Lönesättning och lönerevision

Kursmål 

Kursens mål att deltagarna ska kunna tillämpa olika metoder för arbetsvärdering och lönesättning samt kunna genomföra en löneanalys och en lönerevision.