Översikt

 • Välkommen till Iterums Lönecirkel

  Agenda för träffen

  (kl. 08.00-08.30   Kaffe, te, smörgås och mingel) - utgår vid digital träff
  kl. 08.30-09.15    Temaföreläsning
  kl. 09.15-09.30    Reflektion och bensträckare
  kl. 09.30-10.00    Diskussion och erfarenhetsutbyte 
  kl. 10.00-10.15      Nyhetskvarten 
  kl. 10.15-10.30      Avrundning

  Vi finns på Heleneborgsgatan 2A på Södermalm i Stockholm